top of page

Tarieven

Het tarief van  € 80,00 geldt voor: 

  -het intakegesprek 

  -de sessies met het kind of de jongere

  -de oudergesprekken

  -overleg of observaties op school

Een eerste, oriënterend telefonisch overleg (max 15 minuten) is kosteloos. 

Voor elk ander telefonisch consult (max 30 minuten)  bereken ik € 40,-

Alle trajecten zijn op maat.

Elk kind is immers uniek en kent een eigen hulpvraag. Dat vraagt om een 'kind-eigen' aanpak.

Een traject bestaat in de meeste gevallen uit 10 à 15 kindsessies.

Afhankelijk van de hulpvraag kan dit langer of korter duren, hierover is altijd overleg. 

                                    

U kunt een gemaakte afspraak afzeggen. Doe dit  minimaal 24 uur van tevoren zodat de sessie niet in rekening hoeft te worden gebracht. 

Vergoedingen vanuit aanvullende verzekering

 

Een aantal ziektekostenverzekeringen vergoedt integratieve kindertherapie vanuit de aanvullende verzekering.

Informeer vóór aanvang van een traject bij uw verzekering of zij deze vorm van therapie vergoeden.

Kindertherapie valt onder psychosociale therapie (prestatiecode 24504) en dit valt onder de alternatieve geneeswijzen. 

De onderstaande codes en licenties zijn van belang bij declareren:

VIT Licentie 730.21.A

RBCZ Licentie 190105R

KVK nummer 59251808 

BTW nummer NL001782818B63

Vergoeding vanuit PGB

In overleg met de gemeente kan integratieve jeugdtherapie ook in aanmerking komen voor vergoeding vanuit een PGB.

Neem contact op voor meer informatie. 

 

Lidmaatschap beroepsvereniging en andere registratie

Bien Kindertherapie is aangesloten bij:

VIT      Vereniging van Integraal Therapeuten  

RBCZ  Registertherapeut Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

TCZ     Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg, verplicht onderhevig aan het tuchtrecht.   

SCAG  Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, gespecialiseerde geschillencommissie.

Klacht en Tuchtrecht

Mocht u ontevreden zijn over de behandeling dan verneem ik dat graag direct. We zoeken dan samen naar een oplossing.

Komen we er onverhoopt niet uit dan kunt u gebruik maken van de klachtenfunctionaris van de SCAG via mijn beroepsvereniging VIT. 

Voor mijn werk als zorgaanbieder is het tuchtrecht geregeld via het TCZ (Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg).

Ik ben ingeschreven bij het kwaliteitsregister RBCZ, waardoor u met uw klacht bij het TCZ.terechtkunt 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ijsvogel-M-1.jpg
bottom of page