Tarieven

Een sessie duurt 45 minuten tenzij anders afgesproken, en kost € 80,00

Dit tarief geldt voor: 

  -het intakegesprek 

  -de sessies met het kind of de jongere

  -de oudergesprekken

  -overleg of observaties op school

Een eerste, oriënterend telefonisch overleg (max 15 minuten) is kosteloos. 

Voor elk ander telefonisch consult (max 30 minuten)  bereken ik € 40,-

Alle trajecten zijn op maat; elk kind is uniek en kent een eigen hulpvraag. Dat vraagt om een 'kind-eigen' aanpak.

Een traject bestaat in de meeste gevallen uit 10 à 15 kindsessies.

Afhankelijk van de hulpvraag kan dit langer of korter duren, hierover is dan altijd overleg. 

                                    

Als een afspraak niet nagekomen kan worden, meld dit dan in ieder geval 24 uur van te voren of alles wat eerder mogelijk is af. Dit kan via 06-51116023, SMS, WhatsApp of per mail.

Tijdig afgemelde afspraken worden niet in rekening gebracht.

Vergoedingen vanuit aanvullende verzekering

 

Een aantal ziektekostenverzekeringen vergoedt integratieve kindertherapie vanuit de aanvullende verzekering.

Informeer vóór aanvang van een traject bij uw verzekering of zij deze vorm van therapie vergoeden.

Kindertherapie valt onder psychosociale therapie (prestatiecode 24504) en dit valt onder de alternatieve geneeswijzen. 

De onderstaande codes en licenties zijn van belang bij declareren:

VvvK Licentie A-19-248

RBCZ Licentie 190105R

AGB-code therapeut 90049602

AGB-code praktijk 90057999

KVK nummer 59251808 

Vergoeding vanuit PGB

In overleg met de gemeente kan integratieve jeugdtherapie ook in aanmerking komen voor vergoeding vanuit een PGB.

Neem contact op voor meer informatie. 

 

Lidmaatschap beroepsvereniging en andere registratie

Bien Kindertherapie is aangesloten bij:

   VvvK   Vereniging van en voor Kindertherapeuten  (tot 2019 bij de ABvC)

   RBCZ  Registertherapeut Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

   TCZ     Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg, verplicht onderhevig aan het tuchtrecht.

   SCAG  Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, gespecialiseerde geschillencommissie.

 

Klik op onderstaande logo's voor meer informatie op de betreffende sites: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schermafbeelding 2019-01-11 om 17.12.15.
Schermafbeelding 2019-01-11 om 13.59.44.
Schermafbeelding 2019-01-11 om 14.03.18.
Ijsvogel-M-1.jpg