Wie ben ik?

De naam van mijn praktijk is de afkorting van mijn roepnaam Bieneke: Bien.

Ik ben opgegroeid als jongste van 7 kinderen, gelukkig getrouwd en moeder van 3 al grote kinderen, die al sinds

een paar jaar het ouderlijk huis hebben verlaten.

Het grootste deel van mijn opleidingen en mijn werkervaring zijn kindgericht en kindgerelateerd, waarbij

ook altijd de begeleiding van de ouders hoort. 

Ik heb professioneel gewerkt met mensen in alle leeftijden:  

pasgeboren baby's en hun ouder(s), de kinderopvang en de BSO, het basisschoolkind, middelbare scholieren,

studenten en volwassenen. 

Doordat ik (te) vaak kinderen zag die in de knel zaten en er geen tijd en/of ruimte was om op de werkvloer in te zetten

op veranderingen heb ik de behoefte om  mij verder te ontwikkelen waargemaakt.

Ik vond de mogelijkheid om dat verschil wél te maken in de opleiding tot kindertherapeut.

Opleiding en bijscholingen

BGL                                Kindercoaching (Post HBO)

BGL                                Intergratieve Kinder- en Jeugdtherapie (Post HBO)

Ingrid Dijkstra              Familieopstelling met kinderen

Stiefplan                       Het stiefouderplan

Reijnders trainingen   "Ik denk me sterk" methode tegen pesten 

Paul Camp                    Animatietherapie

Florieke Stofmeel        Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Energieschool              PsychoSociale BasisKennis 

VHP                                Begeleiding hoogbegaafde kinderen en volwassenen

EMDR                            EMDR therapeut i.o. (Bivt)

Geef elk mens ruimte in de kern van het bestaan: 
je mag zijn wie je bent.