top of page

Een vrij nieuwe vorm van traumaverwerking is Brainspotting (BSP). 

Brainspotting is bijna 20 jaar jong, maar bij het grote publiek nog lang niet altijd bekend. Het is de meest simpele methode om toe te passen, en de meest ingewikkelde methode om uit te leggen.​

BrainSpotting is een therapeutische techniek die wordt gebruikt om emotionele en fysieke problemen te behandelen. Het werkt door het identificeren van specifieke oogposities die zijn gekoppeld aan specifieke emotionele problemen. Het idee is dat door middel van het aanwijzen van deze oogposities, de therapeut de persoon in staat kan stellen om de oorspronkelijke oorzaak van hun problemen te verwerken. 

Brainspotting is uitermate geschikt om te werken met mensen van alle leeftijden, met kinderen van zeer jonge leeftijd tot volwassenen.

Deze methode 

  • helpt je om psychische blokkades op te heffen 

  • helpt je om pijnlijke momenten te verwerken.

  • is een manier om je vrij te maken van onbewuste blokkades en/of traumatische ervaringen die zich in het brein hebben opgeslagen en je belemmeren om je vrij te voelen.  

  • Bovendien leidt het ertoe dat mensen ineens gezonder gaan denken

 

Soms blijven negatieve ervaringen in ons onbewuste brein hangen omdat ze niet goed verwerkt zijn. Zo kan  het gebeuren dat die   beleving en het daarbij horende negatieve gevoel weer opgeroepen wordt in andere situaties. Dit kan ons vervolgens op allerlei manieren belemmeren in ons dagelijks leven, bijvoorbeeld omdat we extreme gevoelens en spanningen ervaren, faalangst of andere angsten ontwikkelen, negatieve gevoelens ontwikkelen, anderen pesten of zelf gepest worden. Als reactie kunnen  kinderen ook extreem gedrag laten zien op school of worden zelfs schoolweigeraar, vluchten in gamen, zich afsluiten,  en hebben geen energie meer om deel te nemen aan sociale leven. 

Het fijne van BSP is dat het niet of nauwelijks om woorden of om het begrijpen vraagt  en het vrijwel direct tot de kern komt van de

klacht die het kind ervaart. Juist kinderen hebben over het algemeen nog goed contact met hun lichaam, wat bij BSP de ingang is voor verwerking en het komen tot een gezonde verwerking van wat er speelt.

Er is aangetoond dat BSP effectief is bij kinderen omdat het zo'n natuurlijke manier is om te werken met emoties en traumas en niet of nauwelijks vraagt om woorden of kennis/begrip van eerder beleefde situaties. Het is dus minder confronterend dan sommige andere behandelingsmethoden en kan worden aangepast aan de leeftijd en ontwikkelingsniveau van het kind. Bovendien kan BrainSpotting, zoals eerder genoemd, helpen bij een brede waaier aan problemen.

De duur van de sessies en hoe we deze gaan inzetten is altijd afgestemd op de beleving en de leeftijd van kinderen. Voor kleinere kinderen maak ik gebruik van vingerpoppetjes, de veiligheid van de speelkamer en de inzet van tekenen. Als herkind erg jong is, kan het prettiger zijn om in de huiselijke omgeving te werken.

Ook voor pubers, die vaak een bij de leeftijd passende tegenzin hebben en al helemaal geen zin hebben om te praten worden met BSP bijzondere resultaten behaald .

De verwerking van onderliggende, vaak onbewuste blokkades  kan op gang gebracht worden met niet meer dan aandacht voor de eigen beleving, zonder daar iets van te hoeven vinden, begrijpen of uitleg te geven. Zo kunnen de technieken van BSP  ruimte maken voor nieuwe inzichten. Daarnaast werkt BSP snel en de verandering is dan ook snel merkbaar voor het kind en diens omgeving, met name voor de ouders en bijvoorbeeld de school.

 

Ouders kunnen, indien het kind dat wil, bij de sessies aanwezig zijn. Soms werkt het goed als ouders zelf ook een aantal sessies doen om het kind met zo min mogelijk eigen lading en dus optimaal  te kunnen ondersteunen en begeleiden. 

Het is belangrijk om te weten dat de effectiviteit van BrainSpotting afhankelijk is van de specifieke klacht en de individuele persoon, en dat het niet geschikt is voor iedereen. Het is daarom raadzaam om samen te bekijken of deze techniek geschikt is voor jou.

Wil je overleggen hoe BSP jou of jouw kind zou kunnen helpen om verder te ontwikkelen? Ik denk graag met je mee!


bottom of page