top of page

Wat is brainspotting?

Brainspotting is één van de nieuwste manieren om trauma’s en/of al dan niet bewuste blokkades te behandelen.

Brainspotting maakt gebruik van de nieuwste wetenschappelijke inzichten over hoe ons brein werkt, trauma’s verwerkt en omgaat met stress en spanning. Eén van die nieuwe inzichten is dat ‘praat’therapie vaak minder goed werkt bij het behandelen van trauma’s. Dat komt omdat het deel van onze hersenen waarmee we gevoel en emoties ervaren, geen taal en logica begrijpt.

Psychotherapeut David Grand ontwikkelde Brainspotting vanuit het meer bekende EMDR. Ook waardevolle inzichten uit andere vormen van traumabehandeling, zoals lichaamsgerichte psychotherapie, hebben inmiddels een plek binnen Brainspotting gevonden. 

Binnen mijn praktijk werk ik met Brainspotting, maar ook met andere therapievormen. Ik pas het aanbod altijd aan op de hulpvraag.

Hoe verloopt een brainspot-sessie?

Heb je last van angsten, blokkades of traumatische ervaringen of herinneringen dan is het meestal niet moeilijk om de spanning op te roepen die hierbij hoort. Die spanning voel je dan weer in je lichaam. Wanneer we gaan brainspotten, vraag ik jou om dat gevoel op te roepen. Vaak hoef je daarvoor alleen maar aan een vervelende situatie te denken. Zodra je dat gevoel weer ervaart, gaan wij de oogposities zoeken die verbonden zijn met jouw gevoel. Waar je kijkt bepaalt namelijk hoe jij je voelt. Hiervoor gebruik ik een pointer, een aanwijsstok met een puntje erop.

Tijdens de sessies let ik op de reflexen van je ogen en -vaak kleine- fysieke reacties. Zo kan ik zien of er neurale netwerken in jouw emotionele hersenen actief zijn. Ik vraag je om bij het gevoel in je lichaam te blijven, terwijl ik de pointer zowel links, in het midden als rechts in je gezichtsveld houdt. Bijna iedereen merkt dan op dat het gevoel bij één van die drie posities het sterkst is. Vanuit dat punt zoeken we op de verticale lijn naar de plek waar de fysieke beleving het sterkst voelt  Die positie is jouw ‘brainspot’. Als we die gevonden hebben, vraag ik je (opnieuw) om bij je gevoel te blijven. Vaak ervaar je dan van alles.

Ik  vraag je regelmatig wat je voelt en ervaart in je lichaam. Het is belangrijk dat jij je daar veilig bij voelt. Als therapeut blijf ik steeds bij je in de buurt en je mág vertellen wat je voelt, maar dat hoeft niet. Wel is het goed om eerlijk aan te geven wanneer je de spanning of emotie te heftig vindt. Ik vraag je dan om een plek in jouw lichaam op te zoeken waar je minder spanning voelt. Bij die plek zoeken we dan opnieuw een oogpositie. Het effect is meestal dat jij rustiger wordt. Ook bij zo’n minder heftige ‘spot’ kan verwerking plaatsvinden. Er zijn nog andere manieren om de intensiteit aan te passen tijdens de verwerking.

 

Brainspotting in de kindertherapie

Er is aangetoond dat BSP erg effectief is bij kinderen omdat het zo'n  natuurlijke manier is om te werken met emoties en trauma's en niet of nauwelijks vraagt om woorden, kennis of begrip van eerder beleefde situaties. Het is dus minder confronterend dan sommige andere behandelmethoden en kan worden aangepast aan de leeftijd en ontwikkeling van elk kind.

Bovendien kan BrainSpotting, zoals eerder genoemd, helpen bij een brede waaier aan problemen. Het risico op hertraumatisering is vrijwel nihil, en mocht het zich tóch voordoen dan vang ik het als therapeut meteen op tijdens de sessie. 

 

De voordelen van Brainspotting kort samengevat: 
• Laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt, dus ook voor (jonge) kinderen
• Effectief op een breed scala van aandoeningen zowel op lichamelijk als psychisch gebied
• Nadruk op neurofysiologie en minder accent op cognitie en verbale vermogens van cliënten
• Diep bereik in de bewuste en onderbewuste gebieden van de hersenen (pre-verbale gebieden)
• Geen noodzaak om over de problemen te kunnen of moeten praten
• Minder risico op hertraumatisering
• Blijvend en diepgaand resultaat op het gebied van kwaliteit van leven
• Kortdurende interventieperiodes.

bottom of page