EMDR  

Ook kinderen en jongeren maken schokkende gebeurtenissen mee en kunnen ook behandeld worden met de inmiddels steeds meer bekende behandelmethode EMDR als dat nodig blijkt.

De meeste kinderen die naar hun beleving iets heftigs meemaken verwerken dit op eigen kracht, en hebben daar geen hulp van buitenaf bij nodig. Sommige kinderen ontwikkelen wel problemen na zo'n gebeurtenis, soms zelfs pas maanden of jaren later.

Of en na hoeveel tijd deze problemen zich ontwikkelen en welke problemen dat dan zijn is niet te voorspellen, hoe lang ze blijven bestaan evenmin.

 

Wel weten we inmiddels dat een aantal factoren daarop van invloed zijn:

  • wat er gebeurd is

  • hoe functioneerde het kind vóór de gebeurtenis

  • hoe is het temperament van het kind

  • de veerkracht van het kind om met moeilijkheden om te gaan

  • de veerkracht van de gezinsleden om met moeilijkheden om te gaan

  • de reactie van de gezinsleden op de gebeurtenis

  • de reactie van het kind op de gebeurtenis en hoe ouders/gezinsleden daarmee omgaan

Er is dus geen direct verband tussen de aard van de gebeurtenis(sen) en de te verwachten reacties die het kind daarop zal hebben.

Ook de leeftijd van het kind op het moment dat het de gebeurtenis(sen) meemaakt, is een factor van betekenis.

Kinderen laten verschillende reactievormen zien op verschillende leeftijden, variërend  van ogenschijnlijk onbeduidende- tot ernstige klachten. 

Toepassing van EMDR is mogelijk bij kinderen van alle leeftijden.  EMDR kan ook ingezet worden bij faalangst, een laag zelfbeeld, piekeren, rouw, angsten voor bijvoorbeeld verslikken en overgeven of zien overgeven, injecties, narcose, hechtingsgedrag, separatieangst, agressief gedrag. 

Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden voordat de taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling. 

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen.