top of page

EMDR  

Ook kinderen en jongeren maken heftige, en soms traumatische gebeurtenissen mee.  Net als volwassenen kunnen ook  zij daarvoor behandeld worden met EMDR, een methode gericht op verwerking van trauma..

De meeste kinderen die naar hun beleving iets heftigs meemaken verwerken dit op eigen kracht, en hebben daar geen hulp van buitenaf bij nodig. Bij sommige kinderen stagneert de verwerking en dan kunnen er problemen ontstaan, soms zelfs pas maanden of jaren later.

Of en na hoeveel tijd deze problemen zich ontwikkelen en welke problemen dat dan zijn is niet te voorspellen. 

Hoe lang ze blijven bestaan evenmin. Wel weten we inmiddels dat een aantal factoren daarop van invloed zijn:

  • wat er gebeurd is

  • hoe functioneerde het kind vóór de gebeurtenis

  • hoe is het temperament van het kind

  • hoe is de veerkracht van het kind om met moeilijkheden om te gaan

  • hoe is de veerkracht van de gezinsleden om met moeilijkheden om te gaan

  • hoe is de reactie van de gezinsleden op de gebeurtenis

  • hoe de reactie van het kind op de gebeurtenis en hoe ouders/gezinsleden daarmee omgaan

Er is dus geen direct verband tussen de aard van de gebeurtenis(sen) en de te verwachten reacties die het kind daarop zal hebben.

Ook de leeftijd van het kind op het moment dat het de gebeurtenis(sen) meemaakt, is een factor van betekenis.

Kinderen laten verschillende reactievormen zien op verschillende leeftijden, variërend  van ogenschijnlijk onbeduidende- tot ernstige klachten. 

EMDR is inzetbaar bij kinderen van alle leeftijden en kan naast het verwerken van trauma ook worden ingezet bij faalangst, een laag zelfbeeld, piekeren, rouw, angsten voor bijvoorbeeld injecties en narcose, bij hechtingsgedrag, separatieangst eb/of agressief gedrag. 

Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden vóórdat de taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling. 

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen.

bottom of page