Integratieve kindertherapie 

Deze therapie zet in vanuit verschillende psychotherapeutische richtingen, met als doel om  weer een koppeling  te leren maken tussen het gevoel en het denken. Denk daarbij aan o.a. cognitieve gedragstherapie,  of creatieve werkvormen waarmee het kind een lastige situatie beeldend kan verwerken. In spel en bij geconcentreerd werken geven kinderen signalen aan hun omgeving en laten ze hun emoties zien. 

Ik ga met het kind op zoek naar de hulpbronnen die ieder kind in zich heeft en in kan zetten, om weer vooruit te komen. Deze kwaliteiten worden aangesproken om op weg te gaan naar de oplossing.

Met jongvolwassenen en volwassenen werk ik voornamelijk vanuit de cognitieve- en gedragstherapeutische benadering, waarbij de cliënt het uitgangspunt blijft.  

Een traject start met een intakegesprek, voorafgaand door het invullen en opsturen van een intakeformulier. Vervolgens ga ik  met het kind aan het werk om een vertrouwensband op te bouwen en de hulpvraag vast te stellen. Na ca. 5 sessies volgt weer een oudergesprek waarin ik mijn bevindingen met jullie deel en bespreek.  Dit is het uitgangspunt om verder te gaan werken van de klacht naar de kracht. 

Het kan ook zo zijn dat we meerdere oudergesprekken voeren zónder dat ik met uw kind samen ga werken omdat het aanreiken van een aantal adviezen al tot een doeltreffende oplossing kan leiden.

Gezien het vertrouwelijke karakter van de therapie ben ik als therapeut gehouden aan de  geheimhoudingsplicht. Ik deel daarom  wél de voortgang en niet de letterlijke inhoud van de sessies.

copyright: bien kindertherapie
copyright: bien kindertherapie