top of page

Integratieve kindertherapie 

In de integratieve benadering staat het kind centraal en niet de methode. Deze vorm van therapie zet in vanuit verschillende psychotherapeutische richtingen, met als doel om weer een koppeling  te kunnen maken tussen het gevoel (hart) en het denken (hoofd). Denk daarbij aan o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR, spel en creatieve werkvormen waarmee het kind een lastige situatie beeldend kan verwerken. Als kinderen geconcentreerd werken geven ze eerder signalen aan hun omgeving en laten ze hun dieper liggende emoties zien. 

Samen met het kind ga ik op zoek naar de eigen hulpbronnen. Ieder mens heeft deze in zich en kan leren hoe ze inzetbaar zijn.

Zo kan er verandering  ontstaan en kan het kind uiteindelijk weer in ontwikkeling gaan.

De hulpbronnen, tegenwoordig ookwel talenten en kwaliteiten genoemd, zijn de sleutel naar de oplossing.

Met jongvolwassenen en volwassenen werk ik voornamelijk vanuit de cognitieve- en gedragstherapeutische benadering, waarbij de cliënt het uitgangspunt blijft.  ​

Alleen daar waar nodig zet ik, in overleg met het kind/de jongere en de ouders, Brainspotting of EMDR in. 

Een traject start met het invullen van een intakeformulier door de ouder/verzorger, waarna we elkaar ontmoeten voor een intakegesprek. de volgende stap is dat ik met het kind aan het werk ga om een vertrouwensband op te bouwen, de uiteindelijke hulpvraag te onderzoeken en te bepalen waar ik in eerste instantie op in ga zetten tijdens de sessies met het kind. Na een aantal sessies volgt weer een ouderoverleg waarin ik mijn bevindingen met jullie deel en bespreek.  Van daaruit werken we verder van klacht naar kracht.

Belangrijk om te weten is dat een traject voor kindertherapie het beste verloopt als uw kind, voor zover dit mogelijk is, wekelijks naar de afspraken komt. 

Het kan ook zo zijn dat we besluiten om meerdere oudergesprekken te voeren zónder dat ik met uw kind samen ga werken.  Het aanreiken van een aantal adviezen kan namelijk ook tot een doeltreffende oplossing leiden.

Gezien het vertrouwelijke karakter van de therapie ben ik als therapeut gehouden aan beroepsgeheim.

Ik deel daarom wél de voortgang en dus niet de letterlijke inhoud van de sessies.

copyright: bien kindertherapie
copyright: bien kindertherapie
bottom of page