Integratieve kindertherapie 

In de integratieve benadering staat het kind centraal en niet de methode. Verschillende therapeutische technieken  worden gecombineerd in een behandelplan dat wordt toegesneden op de persoonlijke klachten, wensen en mogelijkheden. Deze vorm van therapie zet in vanuit verschillende psychotherapeutische richtingen, met als doel om  weer een koppeling  te leren maken tussen het gevoel (hart) en het denken (hoofd). Denk daarbij aan o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR, spel en creatieve werkvormen waarmee het kind een lastige situatie beeldend kan verwerken. Tijdens geconcentreerd werken geven kinderen signalen aan hun omgeving en laten ze hun dieper liggende emoties zien. 

samen met het kind ga ik op zoek naar de hulpbronnen, die ieder mens in zich heeft en in kan zetten. Hier zet de verandering in kan een kind uiteindelijk weer in ontwikkeling gaan. De hulpbronnen, vaak ook talenten en kwaliteiten genoemd, zijn de sleutel naar de oplossing.

Met jongvolwassenen en volwassenen werk ik voornamelijk vanuit de cognitieve- en gedragstherapeutische benadering, waarbij de cliënt het uitgangspunt blijft.  

Alleen daar waar nodig zet ik, in overleg met het kind/de jongere en de ouders, EMDR in. 

Een traject start met een intakegesprek, voorafgaand door het invullen en opsturen van een intakeformulier. Vervolgens ga ik  met het kind aan het werk om een vertrouwensband op te bouwen en de hulpvraag vast te stellen. Na deze eerste sessies volgt weer een oudergesprek waarin ik mijn bevindingen met jullie deel en bespreek.  Dit is het uitgangspunt om verder te gaan werken van de klacht naar de kracht. 

Het kan ook zo zijn dat we meerdere oudergesprekken voeren zónder dat ik met uw kind samen ga werken omdat het aanreiken van een aantal adviezen al tot een doeltreffende oplossing kan leiden.

Gezien het vertrouwelijke karakter van de therapie ben ik als therapeut gehouden aan de  geheimhoudingsplicht. Ik deel daarom wél de voortgang en niet de letterlijke inhoud van de sessies.

copyright: bien kindertherapie
copyright: bien kindertherapie