Vanwege CORONA is de praktijk open voor mensen  waarvan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aangenomen kan worden dat ze gezond zijn.  Zonodig is het mogelijk online te werken. 

In de praktijk worden alle voorschriften van de RIVM opgevolgd (de handen desinfecteren, een mondkapje dragen  vanaf de voordeur totdat we in de praktijkruimte zitten en zomogelijk wordt ook de 1,5 meter afstand gerespecteerd).

In de praktijkruimte staat een groot kuchscherm, wordt de lucht gefilterd en er wordt continu geventileerd. 

Het blijft lastig, maar  als iedereen zijn steentje bijdraagt komt het moment dat  we Corona eronder hebben!

Volg onderstaande beslisboom om zeker te zijn dat uw kind veilig kan komen, bij twijfel graag overleg: